Vi byter webbadress

För att bättre kunna tillgodose våra dokumentationsbehov har vi valt att fortsätta blogga i annat system. Fortsätt därför gärna följa oss på vår nya adress. Denna sida kommer finnas kvar men inte längre uppdateras. Så allt nytt om projektet hittar du från och med nu istället på www.skolbibliotekarielyftet.se. Vi ses där!

//Mvh Catharina

Annonser

Informationskompetens i praktiken

Vårens sista utbildningsträffar ägde rum i Linköping den 14 maj och i Växjö den 23 maj och genomfördes av Inga Andersson, Linnéuniversitetet, Kalmar och Göran Brolund, Fyrisskolan, Uppsala.

Lpg14majbild2

Temat för träffen var: ”Att utveckla elevers informationskompetens – i en praktik” och i mindre grupper diskuterades hur en skolbibliotekarie kan undersöka vilka kompetenser som finns på den egna arbetsplatsen, vilka temaarbeten som pågår och hur man kan arbeta för att utveckla goda samarbeten professioner emellan för att utveckla elevers informationskompetens.

Lpg14majbild4mindre

Göran Brolund, lärare från Uppsala föreläste om metoder för handledning i informationssökning och gav exempel på vad som är viktigt i olika skeden av ett temaarbete. Han lyfte fram lärarens och skolbibliotekariens olika funktioner och betonade skolbibliotekariens viktiga roll för elevens lärande i en digital lärandemiljö.

Sammanfattning av gruppdiskussioner från respektive tillfälle kommer här inom kort.

 

Samtal på Skolriksdagen 6-7 maj

Mässhallen fylls på med folk i pauserna mellan seminarierna.

mässa6maj

Många intressanta samtal i montern.

samtal6maj

Samtal IRL men också via twitter – vi visar tre parallella flöden i vår monter. Följ den fortsatta dialogen på #lyftet2013.

twitterflode

//Catharina

Skolriksdagen har startat

Skolriksdagen inleddes på morgonen den 6 maj med mingel i utställningshallen och därefter samling med föreläsare.

IMG_0051

Plenumsalen på Waterfront kongressanläggning var fullsatt.

Jan Björklund gav sin syn på dagens skola vid Skolriksdagens första föreläsningspass.

// Catharina

Vi bygger monter på Skolriksdagen

Bilder från Skolriksdagen 6 maj.

Dagen inleddes med monterbyggande:

byggamonter1

byggamonter2

imontern6maj

Vi delade monter med http://www.syviforandring.se/. Följ twitterflödet på #skolriksdag eller #lyftet2013.//Catharina

Skolriksdagen nästa

På söndag bär det av till Skolriksdagen i Stockholm. Projektet finns på plats på mässan och delar monterplats med ESF-projektet SYV i förändring. Syftet är att berätta om projektet och lyfta skolbiblioteksfrågor med skolledare, skolpolitiker och andra besökare på mässan.

Följ oss på twitter #lyftet2013 eller här på bloggen.

Trevlig helg! //Catharina

Summering och framåtblick

I tisdags avslutades Digitala verktyg och möjligheter i Växjö.

Camilla_23_april

Tack Camilla och Tina för lärorika och mycket givande utbildningsdagar!

Vårens modul har omfattat två områden: Informationskompetens och Digital kompetens

Informationskompetens

LNU har hittills genomfört en träff i informationskompetens, Internet som källa samt digital källkritik med Ronny Andersson, IT-pedagogen, och du som deltar i lyftet hittar tre e-föreläsningar på temat på lärplattformen moodle (www.moodle2.lnu.se): Vad är Wikipedia? med Inga Andersson, Teorier om informationskompetens med Sara Ahlryd och Att utveckla elevers informationskompetensteori med Inga Andersson. För att nå föreläsningarna klickar du i vänstermenyn på Vårterminen 2013 moment Informationskompetens och då kommer en lista med dokument, föreläsningar och uppgifter upp i menyn, att välja bland..

Digital kompetens

AV-media Kronoberg har inlett området Digital kompetens med sin Workshop Digitala verktyg och möjligheter. På lärplattformen moodle finns nu också de två e-föreläsningarna tillhörande temat  som finns omnämnda i studieguiden. Föreläsningarna benämns på följande vis på moodle: Orientering kring Web 2.0 samt digitala medier för bibliotekssektorn med Peter Häggstrand och Konsekvenser av digitaliseringen med Linda Reneland Forsman. För att nå föreläsningarna klickar du i vänstermenyn på Vårterminen 2013 moment Digital kompetens.

Avslutning informationskompetens och digital kompetens

Förutom e-föreläsningar hittar du forum, frågor och arbetsuppgifter för varje moment på lärplattformen. Nästa vecka kommer en översikt över de uppgifter som finns utlagda i moodle för att ge en tydlig översikt över vilka uppgifterna är. Du avgör själv vad du hinner med och vad som är mest relevant för dig och din verksamhet. Till vårens sista träff är det bra om du hunnit ta del av så mycket som möjligt av lärplattformens material men det är också fullt ok att du bara hunnit ta del av något. Allt material på lärplattformen kommer ligga kvar under hela året så du kan gå tillbaka och fylla på senare i vår om du ännu inte hunnit titta på det du vill.

Tanken med maj-träffen är att ni deltagare kommer få en stor del av tiden till att diskutera och knyta ihop de funderingar och tankar som väckts under terminens gång när det gäller att utveckla elevers informations- och digitala kompetens. I slutet av nästa vecka kommer också förberedande frågor inför den sista träffen för vårterminen kommuniceras på moodle och via bloggen. Om du behöver välja och planera vad du ska hinna göra inför träffen är de förberedande frågorna att rekommendera, eftersom diskussionerna vid träffen kommer vara knuten till dessa frågor. Mer information om program och innehåll kommer.

/Catharina