Målgrupper och intressenter som påverkas av och påverkar projektet

Dokumentet som pdf

MålgrupperFlagga Europeiska socialfonden och logotype Regionförbundet i Kalmar län

 • Yrkesverksamma skol- och gymnasiebibliotekarier med erfarenhet inom verksamhetsområdet Nyanställda skol- och gymnasiebibliotekarier
 • Folkbibliotekarier som har eller ska få kommunens ansvar att sköta skolbiblioteksverksamheter för kommunens skolor.
 • Biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier med flerårig erfarenhet av arbete inom grundskola och gymnasium.
 • Rektorer och andra beslutsfattare inom skola respektive bibliotek – som medpart och arbetsgivare till deltagande skol- eller gymnasiebibliotekarie

Beräkning av antalet potentiella deltagare

Vi har bedömt att det inom projektet ryms ca 30 presumtiva deltagare per län, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län, som är anställda för biblioteksverksamhet inom grundskola och gymnasium = 150 personer. Vår målsättning att låta så många som möjligt delta i projektets utbildningar, dock utifrån vissa urvalskriterier.

Vi har planerat att minst en rektor/utvecklingsledare/motsvarande på de skolor där biblioteksfolket är anställda ska delta i seminarier och konferenser = 150 personer.

Vår ambition är att om det ryms fler deltagare inom projektets ramar och budget – så ökar vi antalet deltagare!

Urvalskriterier

Om det blir fler som vill delta än vad som ryms inom projektets ram måste vi prioritera. Så här innan vi vet vad kartläggningen kommer att visa har vi diskuterat att ett första kriterium är att man ska arbeta minst 20 tim/vecka – med skolbiblioteksuppgifter. Vi tror att det krävs för att man ska ha möjlighet att delta i utbildningarna inom sin ordinarie arbetstid.

Vi anar att det finns många som har färre timmar än 20 tim/vecka för skolbiblioteksuppgifter. Kartläggningen via webbenkäter kommer att visa hur många det är i realiteten. Då tar vi ställning till hur och om man kan planera fortbildning utifrån att man jobbar färre än 20 tim/vecka. Förutsättningar för att vara med i Skolbibliotekarielyftets utbildningar är dock att man deltar i alla 3 utbildningsmoduler, ht 2012, vt + ht 2013 samt kan delta aktivt vid 2-3 fysiska träffar, 5 e-möten per termin och löpande ha tid att arbeta med inlämningsuppgifter.

Konkret koppling till skol- och gymnasiebibliotekens vardag

Alla utbildningar ska utformas så att teorier, styrdokument, metoder och liknande ska kopplas till den egna skolans verksamhet. Detsamma gäller för inlämningsuppgifterna. Genom detta kommer rektorer/utvecklingsledare att bli inblandande på ytterligare ett sätt genom att ge respons till bibliotekarierna och konkret återkoppling till skolans verksamhet generellt.

Indirekta målgrupper

 • Elever och lärare som behöver adekvata skolbiblioteksresurser och skolbibliotekaries spetskompetenser för måluppfyllelse under skoltiden samt i förlängningen för ett livslångt lärande.
 • Deltagande aktörer
 • Verksamma inom grundskola och gymnasium, ex rektorer och andra beslutsfattare, lärare, elever i deltagande län
 • Fackförbund som organiserar målgruppen (framförallt DIK – dokumentationInformationKultur)
 • TPB, Tal- och punktskriftsbiblioteket
 • Skolverket – avd för specialpedagogik
 • SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Skoldatatek i län med deltagare
 • FSO – Resurscenter, Funktionsnedsattas samarbetsorgan – i län med deltagare

Deltagande aktörer är förutom grupperna ovan även skolledare, lärare, pedagoger. I förlängningen dessutom – och framförallt – regionens elever. Region- resp länsbibliotek län med deltagare. Kommuner där målgruppen är anställda.

Samverkanspartner

 • Kungliga bibliotek – nationellt ansvariga för nationell samverkan och utveckling inom biblioteksområdet
 • verksamma och beslutsfattare inom grundskola, gymnasium – rektorer, lärare, specialpedagoger, it/-mediepedagoger, elevhälsa, utbildare för bibliotek respektive lärare, fackliga organisationer, framförallt DIK och SKTF.
 • Region- och länsbibliotek

Samverkansavtal ska tas fram och slutas under mobiliseringsfasen.

Delaktighet genom kartläggning

Under mobiliseringsfasen görs en kartläggning av målgruppens behov av kompetensutveckling, vad rektorer, lärare, elever att skolbibliotekarier bör kunna. Även deltagande aktörer ska delta i denna kartläggning. På detta sätt påverkar de innehåll och utformning av utbildningsinsatser och projektets genomförande.
// Pia Malmberg-Kronvall 20120330

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: