Om utbildningsinsatserna och dess innehåll

Vad bra att ni kontaktar antingen mig eller någon av projektkollegorna Anne, Anna och Therese för att få reda på mer om innehållet i Skolbibliotekarielyftets utbildningsinsatser! Fortsätt att ställa frågor – vi försöker svara!
Utbildningarna är dock under upphandling vilket innebär att innehåll/datum fortfarande är väldigt preliminärt och kan komma att ändras.  En mycket preliminär grundstruktur ser emellertid ut så här:

Utbildningsmodul 1 – ht 12

Fysiska träffar:
8/10 Gemensam uppstart.
Innehåll: Information om projektet, dess upplägg och innehåll samt skolans styrdokument

V. 48/49 1-dagsträff i respektive län
Innehåll: Pedagogik och lärande

E-föreläsningar à 2 timmar
V. 44, v. 46 samt v. 51
Innehåll: Pedagogik och lärande

Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande där förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena ingår. Det är dock svårt att idag avgöra hur mycket tid detta kommer att ta i anspråk. Klart är emellertid att det inte handlar om att läsa hundratals sidor eller skriva någon form av uppsatser.

Utbildningsmodul 2 – vt 13

Fysiska träffar:
V. 7/8/9 – eventuellt 2-dagarsträff i respektive län
Innehåll: Informationskompetens

V. 13/14 – 1-dagsträff med specifikt innehåll riktat mot grund- respektive gymnasieskola (kan innebära resa till annat län)
Innehåll: Informationskompetens – metodutveckling

V. 18-22 1-dagsträff i respektive län
Innehåll: Läsning och litteratur i skolan

E-föreläsningar à 2 timmar
Totalt 7 stycken föreläsningar placeras, beroende på innehåll, i förhållande till de fysiska träffarna. Innehåll i dessa är: Informationskompetens, Lässtimulans och metoder för att använda litteratur i undervisningen, läs- och språkutveckling, läsvanor, det vidgade textbegreppet

Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande där förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena ingår.

Utbildningsmodul 3 –  ht 13

Fysiska träffar:
V. 36/37 1-dagsträff i respektive län
V. 43/44 1-dagsträff i respektive län
V. 49 Gemensam avslutning

E-föreläsningar à 2 timmar
Totalt 5 stycken föreläsningar placeras, beroende på innehåll, i förhållande till de fysiska träffarna

Innehåll för utbildningsinsatserna i utbildningsmodul 3 kommer att handla om utveckling av skolbiblioteksverksamhet, digitalt lärande och digitala verktyg samt tillgänglighet. Även här bygger utbildningarna på ett aktivt deltagande med förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena.

Jag vill ännu en gång poängtera att datum/veckor och innehåll är ytterst preliminärt men förhoppningsvis får ni en uppfattning om vad Skolbibliotekarielyftet kommer att innehålla.

Och dra er inte för att höra av er om ni har ytterligare frågor!
/Inga

Annonser

Anmälan till Skolbibliotekarielyftet

Från och med i eftermiddag går det att anmäla sig till Skolbibliotekarielyftet. Ett underlag, innehållandes information kring projektet samt anmälningsblankett, distribueras via mail till den skolbibliotekspersonal som finns i mina register. I de fall jag har kopplat ihop en rektor med  bibliotekspersonal skickas samma underlag även ut till rektorer. Mina kontaktlistor är dock på intet sätt hundraprocentigt heltäckande och därför når man dessutom anmälningsunderlaget här: Anmälan. Sista anmälningsdag är den 21 juni och senast den 31 juli ska man ha fått bekräftelse på om man har fått en utbildningsplats.

 

Utbildningens upplägg och innehåll:
Som nämnts tidigare utformas innehållet i utbildningsinsatserna efter den kartläggning av kompetensbehov som har gjorts under våren. Eftersom utbildningarna ska upphandlas är dock innehåll, datum m.m. fortfarande väldigt preliminärt och det kan komma att ändras. Redan nu vill vi flagga för att utbildningstillfällen kan komma att planeras in på höst-, sport- och påsklov. Just nu ser upplägget ut så här:

  • Ht-12 : 2 fysiska träffar samt 3 e-föreläsningar med innehåll kring skolans styrdokument samt pedagogik och lärande. Preliminärt startdatum är den 8 oktober 2012.
  • Vt-13 : 4 fysiska träffar samt 7 e-föreläsningar med innehåll kring informationskompetens samt litteratur och läsning i skolan.
  • Ht: 13 : 3 fysiska träffar samt 5 e-föreläsningar med innehåll kring att driva och utveckla en skolbiblioteksverksamhet, digital kompetens samt tillgänglighet

 

Mer information om utbildningens innehåll och upplägg, datum m.m. kommer att publiceras här på bloggen kontinuerligt.

 

Antal utbildningsplatser och eventuell prioritering av målgrupp:
Antalet utbildningsplatser inom Skolbibliotekarielyftet uppgår till 150 stycken. Vid högt söktryck kommer prioriteringar av målgruppen att ske enligt följande kriterier:

  • Fackutbildade skol- och gymnasiebibliotekarier
  • Fackutbildade folkbibliotekarier med ansvar för skolbiblioteksverksamhet
  • Lärarbibliotekarie, bibliotekspedagog eller biblioteksassistent med akademisk utbildning och minst 20 timmr/vecka i skolbiblioteksverksamhet
  • En majoritet av deltagarna ska dessutom komma från Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

 

Frågor?
En mängd frågor brukar dyka upp och naturligtvis är det bara att höra av sig! E-post och telefonnummer ser ni nedan!

Inga (projektledare och kontaktperson för Kalmar län) – inga.andersson@rfkl.se, tfn: 0480-44 87 94
Anna (kontaktperson för Jönköpings län) – anna.ojeheim@lj.se, tfn: 036-32 84 97
Anne (kontaktperson för Östergötlands län) – anne.hederen@ostsam.se, tfn: 013-26 27 62
Therese (kontaktperson för Blekinge och Kronobergs län) – therese.emilsson@regionblekinge.se, tfn 0455-32 2054

 

Anmälan till Skolbibliotekarielyftet

Jag förstår om ni väntar och väntar och väntar på den där anmälan till Skolbibliotekarielyftet som aldrig verkar komma! Nu är den dock på gång! Jag räknar med att distribuera underlag med information kring Skolbibliotekarielyftet och dess innehåll samt anmälningsblankett  här på bloggen samt via mail till skolbibliotekspersonal under torsdagen den 24 maj. Totalt 150 utbildningsplatser finns (i alla fall är det vad vi räknar med idag) och enligt de intresseförfrågningar som gick ut i samband med webbenkäten kommer de platserna att fyllas.

/Inga