På jakt efter rektorer

Eftersom det ingår i rektors ansvar att se till att alla elever har tillgång till skolbibliotek ingår även rektorer i Skolbibliotekarielyftets målgrupp. För att nå ut med information och webbenkäter är det naturligtvis betydelsefullt med uppdaterade kontaktlistor även för denna yrkesgrupp och särskilt viktigt är det att nå de rektorer som har skolbibliotekspersonal på sin skola. Tillhör du denna grupp av rektorer? I så fall är jag tacksam om du mailar över dina kontaktuppgifter till mig så att du kommer med på maillistor framöver. I egenskap av skolbibliotekspersonal kan du också maila över kontaktuppgifterna till din rektor till mig (inga.andersson@rfkl.se).
Det blir så mycket lättare att få en överblick över alla dessa rektorer och all denna skolbibliotekspersonal i alla dessa län och kommuner!

Annonser

På jakt efter skol- och gymnasiebibliotekarier

Det visar sig att vi inte alltid är så lätta att nå. Beroende på hur skolbiblioteksverksamheten på grundskola och gymnasium är organiserade i respektive kommun, beroende på vilka upparbetade nätverk som finns i respektive kommun och län är vi mer eller mindre lätta att hitta. För att nå ut med information om Skolbibliotekarielyftet och för att kunna nå ut med de webbenkäter som ska ligga till grund för kommande utbildningsinsatserna behöver jag ha kontaktuppgifter direkt till alla intresserade. Många finns redan på våra kontaktlistor men är du osäker på om du finns med är det bra om du hör av dig direkt till mig, gärna via mail, så ska jag se till att du kommer med på maillistorna. Jag nås på inga.andersson@rfkl.se.

/Inga

Skolbibliotekarielyftets målgrupp

Enligt projektansökan vänder sig Skolbibliotekarielyftet till en bred målgrupp. Följande yrkesgrupper är aktuella för utbildningsinsatserna inom projektet enligt ansökan:

  • Yrkesverksamma skol- och gymnasiebibliotekarier med lång erfarenhet
  • Nyanställda skol- och gymnasiebibliotekarier
  • Folkbibliotekarier som har eller kommer att få kommunens ansvar för skolbibliotek
  • Biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier med lång erfarenhet av arbete inom grundskola och gymnasium.

Begränsat antal utbildningsplatser
Inom projektet finns dock ett begränsat antal utbildningsplatser och frågan som jag och projektgruppen har diskuterat är hur prioriteringarna ska ske om det finns fler sökande än det finns platser? Får det konsekvenser för innehållet i utbildningsinsatserna om målgruppen är för bred? Blir det i så fall en utbildning som inte passar för någon?

Synpunkter eller funderingar? Hör av er!
 /Inga