Om utbildningsinsatserna och dess innehåll

Vad bra att ni kontaktar antingen mig eller någon av projektkollegorna Anne, Anna och Therese för att få reda på mer om innehållet i Skolbibliotekarielyftets utbildningsinsatser! Fortsätt att ställa frågor – vi försöker svara!
Utbildningarna är dock under upphandling vilket innebär att innehåll/datum fortfarande är väldigt preliminärt och kan komma att ändras.  En mycket preliminär grundstruktur ser emellertid ut så här:

Utbildningsmodul 1 – ht 12

Fysiska träffar:
8/10 Gemensam uppstart.
Innehåll: Information om projektet, dess upplägg och innehåll samt skolans styrdokument

V. 48/49 1-dagsträff i respektive län
Innehåll: Pedagogik och lärande

E-föreläsningar à 2 timmar
V. 44, v. 46 samt v. 51
Innehåll: Pedagogik och lärande

Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande där förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena ingår. Det är dock svårt att idag avgöra hur mycket tid detta kommer att ta i anspråk. Klart är emellertid att det inte handlar om att läsa hundratals sidor eller skriva någon form av uppsatser.

Utbildningsmodul 2 – vt 13

Fysiska träffar:
V. 7/8/9 – eventuellt 2-dagarsträff i respektive län
Innehåll: Informationskompetens

V. 13/14 – 1-dagsträff med specifikt innehåll riktat mot grund- respektive gymnasieskola (kan innebära resa till annat län)
Innehåll: Informationskompetens – metodutveckling

V. 18-22 1-dagsträff i respektive län
Innehåll: Läsning och litteratur i skolan

E-föreläsningar à 2 timmar
Totalt 7 stycken föreläsningar placeras, beroende på innehåll, i förhållande till de fysiska träffarna. Innehåll i dessa är: Informationskompetens, Lässtimulans och metoder för att använda litteratur i undervisningen, läs- och språkutveckling, läsvanor, det vidgade textbegreppet

Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande där förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena ingår.

Utbildningsmodul 3 –  ht 13

Fysiska träffar:
V. 36/37 1-dagsträff i respektive län
V. 43/44 1-dagsträff i respektive län
V. 49 Gemensam avslutning

E-föreläsningar à 2 timmar
Totalt 5 stycken föreläsningar placeras, beroende på innehåll, i förhållande till de fysiska träffarna

Innehåll för utbildningsinsatserna i utbildningsmodul 3 kommer att handla om utveckling av skolbiblioteksverksamhet, digitalt lärande och digitala verktyg samt tillgänglighet. Även här bygger utbildningarna på ett aktivt deltagande med förberedelser och arbetsuppgifter mellan undervisningstillfällena.

Jag vill ännu en gång poängtera att datum/veckor och innehåll är ytterst preliminärt men förhoppningsvis får ni en uppfattning om vad Skolbibliotekarielyftet kommer att innehålla.

Och dra er inte för att höra av er om ni har ytterligare frågor!
/Inga

Annonser

Skolbibliotekarielyftets målgrupp

Enligt projektansökan vänder sig Skolbibliotekarielyftet till en bred målgrupp. Följande yrkesgrupper är aktuella för utbildningsinsatserna inom projektet enligt ansökan:

  • Yrkesverksamma skol- och gymnasiebibliotekarier med lång erfarenhet
  • Nyanställda skol- och gymnasiebibliotekarier
  • Folkbibliotekarier som har eller kommer att få kommunens ansvar för skolbibliotek
  • Biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier med lång erfarenhet av arbete inom grundskola och gymnasium.

Begränsat antal utbildningsplatser
Inom projektet finns dock ett begränsat antal utbildningsplatser och frågan som jag och projektgruppen har diskuterat är hur prioriteringarna ska ske om det finns fler sökande än det finns platser? Får det konsekvenser för innehållet i utbildningsinsatserna om målgruppen är för bred? Blir det i så fall en utbildning som inte passar för någon?

Synpunkter eller funderingar? Hör av er!
 /Inga